E N - C O MOPROGRAMOWANIE DLA BIZNESU

Sage Symfonia Start Mała Księgowść


Sage Symfonia Start Mała Księgowść przeznaczony jest do prowadzenia każdej formy uproszczonej księgowości. Dzięki rozszerzeniu funkcjonalności o moduł Płace istnieje możliwość rozliczania płac zatrudnionym pracownikom. Automatyzuje podstawowe czynności, dzięki czemu poprawia efektywność codziennych działań. Bieżące aktualizacje programu dostępne w abonamencie zapewnią firmie bezpieczeństwo prawno-podatkowe.

Kluczowe funkcjonalności:

 • obsługa każdej formy uproszczonej księgowości – karty podatkowej, podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • pomoc w dokonywnaiu szczegółowej analizy struktury przychodów i kosztów
 • prowadzenie nielimitowanej ewidencji środków trwałych
 • naliczanie i rozliczanie pensji pracowników
 • możliwość prowadzenia ewidencji pracowników
 • naliczanie składek ubezpieczeniowych i zaliczek na podatek dochodowy
 • ułatwienie współpracy z programem Płatnik


Korzyści biznesowe:

 • bezpieczeństwo prawne - dzięki bieżącym aktualizacjom wystawione dokumenty zgodne są z wymaganiami prawa;
 • zmniejszone ryzyko popełnienia błędu dzięki podpowiedziom kolejnych kroków działania;
 • zapewnienie bogatego zestawu raportów i zestawień, które ułatwią prowadzenie działalności gospodarczej i podejmowanie trafnych decyzji;
 • usprawnienie ewidencji wynagrodzeń dzięki możliwości prowadzenia kartoteki pracowników oraz wsparcie ewidencji wynagrodzeń; szybsze naliczanie składek ubezpieczeniowych i zaliczek na podatek dochodowy


Wymagania techniczne:

Programy Sage Symfonia Start pracują w środowiskach:

 • WINDOWS™ XP/VISTA/7/8/8.1.
 • Serwerach usług terminalowych Windows™ Server 2003/2008/2008R2/2012/2012R2

Dla systemów w innej wersji językowej niż polska wymagana jest zmiana ustawień regionalnych na polskie.

Aplikacje Sage Symfonia Start są testowane i wspierane na 32-bitowych (x86) i 64-bitowychv(x64) systemach Windows z ostatnim dostępnym zestawem poprawek (Service Pack).

Zgodne z wymaganiami używanego systemu operacyjnego.

Komputer z procesorem powyżej 1 GHz z rodziny Intel Pentium/Celeron, lub AMD.

Athlon/Sempron lub inny kompatybilny.


Pamięć RAM:

 • Windows XP\Vista\7\8\8.1 x86 minimum 1 GB,
 • Windows Vista\7\8\8.1 x64 minimum 2 GB

300 MB wolnego miejsca na dysku twardym do instalacji programu.

Napęd DVD-ROM (tylko do instalacji programu).

Karta XGA (1024x768).

Mysz.

Wymagana jest instalacja programu Internet Explorer 6.0 lub nowszego.

Do odczytu dokumentacji dostarczanej w formacie PDF wymagana jest instalacja Adobe Acrobat Reader lub innego programu pozwalającego na odczytanie dokumentów w tym formacie.

Program współpracuje z oprogramowaniem Microsoft Office 2010, 2013.

Aplikacje wykorzystują .NET Framework 4.0 (komponent jest instalowany podczas instalacji programu).

Przy instalacjach wielostanowiskowych dla aplikacji opartych o silnik bazy danych Btrieve:

 • Na 64-bitowych (x64) systemach Windows oraz na serwerach usług terminalowych wymagany jest komercyjny motor bazy danych Pervasive v9 lub nowszy.
 • W pozostałych przypadkach rekomendujemy konfiguracje w oparciu o komercyjny motor bazy danych Pervasive v9 lub nowszy.

Zalecenia te dotyczą następujących aplikacji:

 • Sage Symfonia Start Mała Księgowość;
 • Sage Symfonia Start Handel;
 • Sage Symfonia Start Faktura.

Program Sage Symfonia e-Dokumenty

 • Wykorzystuje serwer MySQL dystrybuowany przez program instalacyjny aplikacji.
 • Do pełnej pracy wymaga 32-bitowego klienta poczty zgodnego z interfejsem MAPI oraz połączenia z Internetem