E N - C O MOPROGRAMOWANIE DLA BIZNESU

Podpis elektroniczny

Na mocy ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. nr 64, poz. 565 z późn. zm.) od 21 lipca 2008 r. wszystkie dokumenty elektroniczne przekazywane do ZUS przez firmy zatrudniające więcej niż pięć osób, powinny być opatrzone bezpiecznym e-podpisem. Do korzystania z podpisu elektronicznego konieczne jest posiadanie zestawu, który składa się z certyfikatu kwalifikowanego, karty kryptograficznej, czytnika kart kryptograficznych oraz oprogramowania.

Jak zamówić zestaw do podpisu elektronicznego?

  • Prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem naszego biura tel.: 0-601-878-565
  • Po ustaleniu terminu spotkamy się z Państwem w celu wypełnienia odpowiednich dokumentów niezbędnych do uzyskania podpisu elektronicznego, które dostarczamy do siedziby KIR.
  • W termienie kliku dni roboczych zostaną Państwo powiadomieni o terminie odbioru zestawu w najbliższej placówce KIR.

Lista niezbędnych dokumentów:

Umowy

  • Umowa na świadczenie usług certyfikacyjnych pdf Pobierz
  • Umowa na świadczenie usług certyfikacyjnych pdf do wypełnienia Pobierz

Wykazy - certyfikat kwalifikowany

  • Wykaz subskrybentów ubiegających się o certyfiakt kwalifikowany pdf Pobierz
  • Wykaz subskrybentów ubiegających się o certyfiakt kwalifikowany pdf do wypełnienia Pobierz

Wykazy - certyfikat kwalifikowany i niekwalifikowany

  • Wykaz subskrybentów ubiegających się o certyfiakt kwalifikowany i niekwalifikowany pdf Pobierz
  • Wykaz subskrybentów ubiegających się o certyfiakt kwalifikowany i niekwalifikowany pdf do wypełnienia Pobierz

Wykazy - usługa znakowania czasem

  • Wykaz subskrybentów upoważnionych do korzystania z usługi znakowania czasem Pobierz